Sidste opdatering: 24. juli 2023

 1. This Notice
 2. Collection of Personal Data
 3. Creation of Personal Data
 4. Categories of Personal Data we Process
 5. Sensitive Personal Data
 6. Purposes of Processing and legal bases for Processing
 7. Disclosure of Personal Data to third parties
 8. International transfers of Personal Data
 9. Data security
 10. Data accuracy
 11. Data minimisation
 12. Data retention
 13. Your legal rights
 14. Cookies and similar technologies
 15. Terms of Use
 16. Direct marketing
 17. Details of Controllers
 18. Definitions

Denne meddelelse

Denne meddelelse forklarer, hvordan vi behandler personoplysninger. Denne meddelelse kan blive ændret eller opdateret fra tid til anden, så tjek den regelmæssigt for opdateringer.

Læs mere

Denne meddelelse er udstedt af hver af de kontrolenheder, der er anført i afsnit (Q) nedenfor (tilsammen “Norgine“, “vi”, “os” og “vores” og er rettet mod personer uden for vores organisation, som vi interagerer med, herunder patienter, besøgende på vores websteder, andre brugere af vores produkter eller tjenester, (personale hos virksomheds-) kunder, partnere og leverandører, ansøgere til ansættelse og besøgende i vores lokaler (tilsammen “dig”). Definerede udtryk, der anvendes i denne meddelelse, er forklaret i afsnit (R) nedenfor.

 

Denne meddelelse kan ændres eller opdateres fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis med hensyn til behandling af persondata eller ændringer i gældende lovgivning. Hvor det er nødvendigt, vil vi informere dig om eventuelle ændringer, vi måtte foretage i overensstemmelse med betingelserne i denne meddelelse.

 

Denne meddelelse blev sidst opdateret den 24. juli 2023.

 

Indsamling af persondata

Vi indsamler eller indhenter persondata: når disse data gives til os (f.eks. når du kontakter os); i løbet af vores forhold til dig (f.eks. hvis du repræsenterer en sundhedsperson (HCP) eller sundhedsorganisation (HCO)); når du offentliggør persondata (f.eks. hvis du laver et offentligt opslag om os på sociale medier); når du besøger vores websteder; når du registrerer dig for at bruge et af vores websteder, produkter eller tjenester; eller når du interagerer med tredjepartsindhold eller -reklamer på et websted. Vi kan også modtage persondata om dig fra tredjeparter (f.eks. retshåndhævende myndigheder).

Læs mere

Indsamling af persondata: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Data leveret til os: Vi indhenter persondata, når disse data gives til os (f.eks. når du kontakter os via e-mail eller telefon eller på anden måde, eller når du giver os dit visitkort, eller når du indsender en jobansøgning, eller når du giver oplysninger til vores salgsrepræsentanter).
 • Data, vi indhenter personligt: Vi indhenter persondata under møder, under besøg af salgs- eller marketingrepræsentanter eller ved arrangementer, vi deltager i.
 • Samarbejde: Vi indhenter personoplysninger, når du samarbejder med os om forskning eller i en rådgivende/konsulentfunktion.
 • Data om relationer: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger i forbindelse med vores forhold til dig (f.eks. leverer vi en tjeneste til dig eller til din arbejdsgiver).
 • Data, du offentliggør: Vi indsamler eller indhenter persondata, som du åbenlyst vælger at offentliggøre, herunder via sociale medier (f.eks. kan vi indsamle oplysninger fra videnskabelige publikationer, nationale registre og din(e) profil(er) på sociale medier, hvis du laver et offentligt opslag om os).
 • Webstedsdata: Vi indsamler eller indhenter persondata, når du besøger et af vores websteder eller bruger funktioner eller ressourcer, der er tilgængelige på eller via et websted.
 • Registrering: Vi indsamler eller indhenter persondata, når du bruger eller registrerer dig for at bruge et af vores websteder, produkter eller tjenester.
 • Tredjepartsdatabaser: Vi indsamler eller indhenter persondata via tredjepartsdatabaser, som vi har kontrakter med (f.eks. IMS eller IQVIA).
 • Oplysninger om indhold og reklamer: Hvis du interagerer med tredjepartsindhold eller -annoncering på et websted (herunder cookies), modtager vi personoplysninger fra den relevante tredjepartsudbyder af det pågældende indhold eller den pågældende annoncering.
 • Oplysninger fra tredjepart: Vi indsamler eller indhenter persondata fra tredjeparter, der giver dem til os (f.eks. kreditoplysningsbureauer, retshåndhævende myndigheder osv.)

 

Oprettelse af persondata

Vi opretter persondata om dig (f.eks. optegnelser over dine interaktioner med os).

Læs mere

Vi opretter også persondata om dig under visse omstændigheder, såsom optegnelser over dine interaktioner med os og detaljer om dine tidligere interaktioner med os, for så vidt som sletteperioder ikke er i modstrid med denne procedure. Vi kan også kombinere persondata fra ethvert af vores websteder, produkter eller tjenester, herunder hvor disse data indsamles fra forskellige enheder.

 

Kategorier af persondata, vi behandler

Vi behandler: dine personlige oplysninger (f.eks. dit navn); dine kontaktoplysninger (f.eks. din adresse); dine professionelle oplysninger (f.eks. dit CV); optegnelser over undersøgelser eller test, som du har deltaget i; demografiske data (f.eks. din alder); besøgslogfiler for vores lokaler; optegnelser over dine samtykker; betalingsoplysninger (f.eks. din faktureringsadresse); oplysninger om vores websteder (f.eks. den type enhed, du bruger); oplysninger om din arbejdsgiver (hvor det er relevant); oplysninger om din interaktion med vores indhold eller reklamer; og dine synspunkter eller de oplysninger, du giver os.

Læs mere

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Personlige oplysninger: fornavn(e), foretrukket navn og foto.
 • Kontaktoplysninger: korrespondanceadresse; leveringsadresse; telefonnummer; e-mailadresse; oplysninger om personlige assistenter, hvor det er relevant.
 • Faglige oplysninger: dit CV, dokumentation for din ekspertise, din faglige baggrund, oplysninger om din praksis og dine kvalifikationer, oplysninger om din erfaring, deltagelse i møder, seminarer, advisory boards og konferencer, oplysninger om dit faglige forhold til andre personer eller institutioner, sprogkundskaber og andre faglige færdigheder.
 • Demografiske oplysninger: køn, fødselsdato/alder, nationalitet, tiltaleform, titel og sprogpræferencer.
 • Besøgslister: optegnelser over besøg i vores lokaler.
 • Samtykkeoptegnelser: optegnelser over eventuelle samtykker, du har givet, sammen med dato og klokkeslæt, samtykkeform og eventuelle relaterede oplysninger (f.eks. emnet for samtykket).
 • Indkøbsoplysninger: optegnelser over indkøb og priser samt modtagerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Betalingsoplysninger: fakturaoptegnelser; betalingsoptegnelser; faktureringsadresse; betalingsmetode; bankkontonummer eller kreditkortnummer; kortholderens eller kontohaverens navn; kort- eller kontosikkerhedsoplysninger; kortets “gyldig fra”-dato; kortets udløbsdato; BACS-oplysninger; SWIFT-oplysninger; IBAN-oplysninger; betalingsbeløb; betalingsdato; og optegnelser over checks.
 • Data vedrørende vores websteder: enhedstype, operativsystem, browsertype, browserindstillinger, IP-adresse, sprogindstillinger, datoer og tidspunkter for tilslutning til et websted, registreringsoplysninger, brugernavn, adgangskode, sikkerhedsloginoplysninger, brugsdata, unikke identifikatorer, adgangsrettigheder og aggregerede statistiske oplysninger.
 • Arbejdsgiveroplysninger: hvor du interagerer med os i din egenskab af ansat hos en tredjepart; og navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på din arbejdsgiver, i det omfang det er relevant.
 • Indholds- og reklamedata: registreringer af dine interaktioner med vores online reklameindhold, registreringer af reklamer og indhold, der vises på sider, der vises til dig, og enhver interaktion, du måtte have haft med sådant indhold eller reklame (f.eks. musebevægelse, museklik, eventuelle formularer, du udfylder helt eller delvist) og enhver touchscreen-interaktion.
 • Synspunkter, feedback og meninger: alle synspunkter, feedback, spørgeskemasvar og meninger, som du deler med os eller offentligt poster om.
 • Oplysninger om produktanvendelse: når du rapporterer en mulig utilsigtet hændelse og/eller en forespørgsel om medicinsk information eller en kvalitetsklage i forbindelse med et af vores produkter.

 

Følsomme personoplysninger

Hvis vi har brug for at behandle følsomme personoplysninger til et legitimt formål eller for at overholde vores brancheforpligtelser, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Læs mere

Hvis det bliver nødvendigt at behandle dine følsomme personoplysninger af en eller anden grund, baserer vi os på et af følgende retsgrundlag (som beskrevet i artikel 9 i GDPR / UK GDPR):

 1. du har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af dine følsomme personoplysninger til et eller flere specifikke formål i overensstemmelse med gældende lovgivning;
 2. Behandlingen er nødvendig for at opfylde forpligtelserne og udøve specifikke rettigheder inden for beskæftigelse og social sikring og socialbeskyttelseslovgivning, for så vidt den er tilladt i henhold til gældende lov eller en kollektiv overenskomst i henhold til gældende lov, der giver passende garantier for dine grundlæggende rettigheder og interesser;
 3. Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis du er fysisk eller juridisk ude af stand til at give dit samtykke;
 4. Behandlingen vedrører persondata, som du åbenlyst har offentliggjort;
 5. Behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstolene handler i deres egenskab af domstol;
 6. Behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af gældende lovgivning, som skal stå i rimeligt forhold til det forfulgte mål, respektere det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og fastsætte passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af dine grundlæggende rettigheder og interesser;
 7. Behandlingen er nødvendig med henblik på forebyggende medicin eller arbejdsmedicin, til vurdering af medarbejderens arbejdsevne, medicinsk diagnose, levering af sundheds- eller socialpleje eller behandling eller forvaltning af sundheds- eller socialplejesystemer og -tjenester på grundlag af gældende lovgivning eller i henhold til kontrakt med en sundhedsperson og underlagt de relevante betingelser og garantier, der er fastsat i gældende lovgivning;
 8. Behandlingen er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, såsom beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler eller sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr, på grundlag af gældende lovgivning, der fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt;
 9. Behandlingen er nødvendig til arkivformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i overensstemmelse med gældende lovgivning, som skal stå i et rimeligt forhold til det forfulgte mål, respektere essensen af retten til databeskyttelse og sørge for passende og specifikke foranstaltninger til at beskytte dine grundlæggende rettigheder og interesser.

 

Formål med behandling og retsgrundlag for behandling

Vi behandler persondata til følgende formål: levering af vores sider, produkter og tjenester til dig; kontrol af overholdelse; drift af vores virksomhed; kommunikation med dig; administration af vores IT-systemer; sundhed og sikkerhed; økonomistyring; gennemførelse af undersøgelser; sikring af sikkerheden i vores lokaler og systemer; gennemførelse af undersøgelser, hvor det er nødvendigt; overholdelse af gældende lovgivning; forbedring af vores sider, produkter og tjenester; forebyggelse af svindel; etablering, udøvelse og forsvar af juridiske krav; og rekruttering og jobansøgninger.

Læs mere

De formål, hvortil vi behandler de kategorier af personoplysninger, der er identificeret i afsnit (D) ovenfor, i henhold til gældende lovgivning, og de juridiske grundlag, hvorpå vi udfører en sådan behandling, er som følger:

 

ForarbejdningsaktivitetRetsgrundlag for behandlingKategorier af persondata
Levering af websteder, produkter og tjenester: levering af vores websteder, produkter eller tjenester; levering af reklameartikler efter anmodning; og kommunikation med dig i forbindelse med disse websteder, produkter eller tjenester.• Behandlingen er nødvendig i for-bindelse med en kontrakt, som du har indgået med os, eller for at tage skridt forud for indgåelse af en kontrakt med os; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at levere vores websteder, produkter eller tjenester (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Vi har indhentet dit forudgående samtykke til behandlingen (dette retsgrundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det bruges ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Demografiske oplysninger

• Samtykkeoptegnelser

• Data vedrørende vores websteder

• Data om indhold og reklamer

• Oplysninger om køb

 

Kontrol af overholdelse: opfyldelse af vores lovmæssige forpligtelser, “Kend din kunde”-kontrol og bekræftelse og verificering af din identitet, brug af kreditoplysningsbureauer og screening i forhold til sanktionslister fra myndigheder og/eller retshåndhævende myndigheder og andre juridiske begrænsninger.• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse; eller

• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt, som du har indgået med os, eller for at tage skridt forud for indgåelse af en kontrakt med os; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at opfylde vores lovgivningsmæssige og overensstemmelsesmæssige forpligtelser (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Vi har indhentet dit forudgående samtykke til behandlingen (dette juridiske grundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det bruges ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Professionelle detaljer

• Samtykkeoptegnelser

• Betalingsoplysninger

• Oplysninger om arbejdsgiveren

Drift af vores virksomhed: drift og administration af vores websteder, vores produkter og vores tjenester; levering af indhold til dig; visning af reklamer og andre oplysninger til dig; kommunikation og interaktion med dig via vores websteder, vores produkter eller vores tjenester; og underretning af dig om ændringer af vores websteder, vores produkter eller vores tjenester.• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt, som du har indgået med os, eller for at tage skridt forud for indgåelse af en kontrakt med os; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at levere vores websteder, vores produkter eller vores tjenester til dig (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Vi har indhentet dit forudgående samtykke til behandlingen (dette juridiske grundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det bruges ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Samtykkeoptegnelser

• Betalingsoplysninger

• Data vedrørende vores web-steder

• Data om indhold og reklamer

 

Planlægning: organisationsplanlægning, successionsplanlægning, ændringer i arten og omfanget af vores aktiviteter eller vores forretning, fusioner, opkøb, opløsninger, spaltninger, likvidationer, salg af aktiver, frasalg, reorganiseringer og lignende virksomhedsstrukturerende arrangementer.• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at planlægge den fremtidige drift af vores operationer eller vores forretning (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder).• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Professionelle detaljer

• Demografiske oplysninger

• Data vedrørende vores web-steder

• Oplysninger om arbejdsgiveren

• Data om indhold og reklamer

 

Kommunikation og markeds-føring: kommunikere med dig på enhver måde (herunder via e-mail, telefon, sms, sociale medier, post eller personligt) for at levere nyheder og andre oplysninger, som du kan være interesseret i, altid med forbehold for at indhente dit forudgående samtykke i det omfang, det kræves i henhold til gældende lov; tilpasse vores websteder, produkter og tjenester til dig; vedligeholde og opdatere dine kontaktoplysninger, hvor det er relevant; indhente dit forudgående samtykke, hvor det er nødvendigt; muliggøre og registrere dit valg om at fravælge eller afmelde abonnement, hvor det er relevant.• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt, som du har indgået med os, eller for at tage skridt forud for indgåelse af en kontrakt med os; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at kontakte dig, altid under overholdelse af gældende lov (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Vi har indhentet dit forudgående samtykke til behandlingen (dette juridiske grundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det bruges ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Demografiske oplysninger

• Samtykkeoptegnelser

• Data vedrørende vores web-steder

• Data om indhold og reklamer

• Synspunkter, feedback og meninger

Produkt- og patientsikkerhed / farmakovigilans: kommunikation i relation til produktsikkerhed, herunder tilbagekaldelse af produkter, forespørgsler om medicinsk information, klager over produktkvalitet, gennemførelse af kliniske forsøg og rådgivning om produktsikkerhed.

 

• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at sikre sikkerheden og korrekt brug af vores produkter (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder);

• Behandlingen er nødvendig for at beskytte en persons vitale interesser;

• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt, som du har indgået med os, eller for at tage skridt forud for indgåelse af en kontrakt med os;

• Vi har indhentet dit forudgående samtykke til behandlingen (dette juridiske grundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det bruges ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Betalingsoplysninger

• Feedback

• Interaktioner med vores produkter

• Detaljer om produktets anvendelse

 

Administration af IT-systemer: administration og drift af vores kommunikations-, IT- og sikkerhedssystemer; og revisioner (herunder sikkerhedsrevisioner) og overvågning af sådanne systemer.• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at administrere og vedligeholde vores kommunikations- og IT-systemer (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Professionelle detaljer

• Demografiske oplysninger

• Samtykkeoptegnelser

• Data vedrørende vores websteder

• Oplysninger om arbejdsgiveren

• Data om indhold og reklamer

 

Sundhed og sikkerhed: sundheds- og sikkerheds-vurderinger og registrering; tilvejebringelse af et sikkert og trygt miljø i vores lokaler; og overholdelse af relaterede juridiske forpligtelser.• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at sikre et sikkert miljø i vores lokaler (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Behandlingen er nødvendig for at beskytte en persons vitale interesser.

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Logbog over besøgende

Økonomistyring: salg, finans, virksomhedsrevision og leverandørstyring.• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at administrere og drive vores virksomheds økonomiske anliggender (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Vi har indhentet dit forudgående samtykke til behandlingen (dette retsgrundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det bruges ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Betalingsoplysninger

Undersøgelser og forskning: at interagere med dig med det formål at få dine synspunkter om vores websteder, vores produkter eller vores tjenester.• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at gennemføre undersøgelser, tilfreds-hedsrapporter og markeds-undersøgelser (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Vi har indhentet dit forudgående samtykke til behandlingen (dette retsgrundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det bruges ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

• Personlige oplysninger

• Samtykkeoptegnelser

• Synspunkter, feedback og meninger

Sikkerhed: fysisk sikkerhed i vores lokaler (herunder optegnelser over besøg i vores lokaler); CCTV-optagelser; og elektronisk sikkerhed (herunder login-optegnelser og adgangs-oplysninger).• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at sikre den fysiske og elektroniske sikkerhed i vores virksomhed og vores lokaler (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Professionelle detaljer

• Logbog over besøgende

Undersøgelser: Opsporing, undersøgelse og fore-byggelse af overtrædelser af politikker og kriminelle handlinger i overens-stemmelse med gældende lovgivning.• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at opdage og beskytte mod overtrædelser af vores politikker og gældende love (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Professionelle detaljer

• Logbog over besøgende

• Betalingsoplysninger

• Data vedrørende vores web-steder

• Oplysninger om arbejdsgiveren

Overholdelse af lov-givningen: overholdelse af vores juridiske og lov-givningsmæssige for-pligtelser i henhold til gældende lovgivning.• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse.• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Professionelle detaljer

• Logbog over besøgende

• Betalingsoplysninger

• Data vedrørende vores web-steder

• Oplysninger om arbejdsgiveren

Forbedring af vores websteder, produkter og tjenester: identificering af problemer med vores websteder, vores produkter eller vores tjenester; planlægning af forbedringer af vores websteder, vores produkter eller vores tjenester; og oprettelse af nye websteder, produkter eller tjenester.• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at forbedre vores websteder, vores produkter eller vores tjenester (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Vi har indhentet dit forudgående samtykke til behandlingen (dette juridiske grundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det bruges ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Undersøgelses- og testdata

• Demografiske oplysninger

• Samtykkeoptegnelser

• Data vedrørende vores web-steder

• Data om indhold og reklamer

 

Forebyggelse af svindel: Opsporing, forebyggelse og efterforskning af svindel.• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse (især med hensyn til gældende ansættelsesret); eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at opdage og beskytte mod bedrageri (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Professionelle detaljer

• Logbog over besøgende

• Betalingsoplysninger

• Data vedrørende vores web-steder

• Oplysninger om arbejdsgiveren

Etablering, udøvelse og forsvar af juridiske krav: håndtering af juridiske krav; etablering af fakta og krav, herunder indsamling, gennemgang og produktion af dokumenter, fakta, beviser og vidneudsagn; udøvelse og forsvar af juridiske rettigheder og krav, herunder formelle retssager.

 

• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse; eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Behandlingen er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Professionelle detaljer

• Demografiske oplysninger

• Logbog over besøgende

• Samtykkeoptegnelser

• Betalingsoplysninger

• Data vedrørende vores web-steder

• Oplysninger om arbejdsgiveren

• Data om indhold og reklamer

• Synspunkter, feedback og meninger

Rekruttering og joban-søgninger: rekrutterings-aktiviteter, annoncering af stillinger, interview-aktiviteter, analyse af egnethed til den relevante stilling, optegnelser over ansættelsesbeslutninger, tilbudsoplysninger og acceptoplysninger.• Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse (især med hensyn til gældende ansættelsesret); eller

• Vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med henblik på rekrutteringsaktiviteter og håndtering af jobansøgninger (i det omfang en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller friheder); eller

• Vi har indhentet dit forudgående samtykke til behandlingen (dette retsgrundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det bruges ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

• Personlige oplysninger

• Kontaktoplysninger

• Professionelle detaljer

• Demografiske oplysninger

• Logbog over besøgende

• Samtykkeoptegnelser

• Betalingsoplysninger

• Data vedrørende vores web-steder

• Oplysninger om arbejdsgiveren

• Data om indhold og reklamer

• Synspunkter, feedback og meninger

 

Videregivelse af persondata til tredjeparter

Vi videregiver persondata til: juridiske og regulerende myndigheder; vores eksterne rådgivere; vores databehandlere; enhver part, der er nødvendig i forbindelse med retssager; enhver part, der er nødvendig for at efterforske, opdage eller forhindre kriminelle handlinger; og enhver køber af vores virksomhed; og enhver tredjepartsudbyder af reklamer eller indhold, der bruges på vores websteder.

Læs mere

Vi videregiver persondata til andre enheder i Norgine-koncernen og til vores forretningspartnere (licenspartnere og distributører) til legitime forretningsformål og driften af vores websteder, produkter eller tjenester til dig i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover videregiver vi persondata til:

 • dig og, hvor det er relevant, dine udpegede repræsentanter;
 • juridiske og regulerende myndigheder, efter anmodning, eller med henblik på at rapportere enhver faktisk eller mistænkt overtrædelse af gældende lov eller regulering;
 • revisorer, konsulenter, advokater og andre eksterne professionelle rådgivere for Norgine, der er underlagt bindende kontraktlige fortrolighedsforpligtelser, f.eks. ekstern databeskyttelsesansvarlig, advokatfirmaet First Privacy;
 • tredjepartsbehandlere (såsom tjenesteudbydere i forbindelse med kliniske forsøg, betalingstjenesteudbydere, shippingfirmaer, webtjenesteudbydere osv., f.eks. Amazon Web Services, Google Analytics, Microsoft Azure), der befinder sig hvor som helst i verden, underlagt de krav, der er nævnt nedenfor i dette afsnit (G);
 • enhver relevant part, tilsynsmyndighed, statslig myndighed, retshåndhævende myndighed eller domstol, i det omfang det er nødvendigt for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • enhver relevant part, regulerende organ, statslig myndighed, retshåndhævende myndighed eller domstol med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgelse af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner;
 • enhver relevant tredjeparts erhverver(e) eller efterfølger(ere) i tilfælde af, at vi sælger eller overdrager hele eller en relevant del af vores virksomhed eller aktiver (herunder i tilfælde af en reorganisering, opløsning eller likvidation); og
 • enhver relevant tredjepartsudbyder, hvor vores sider bruger tredjepartsannoncering eller -indhold. Hvis du vælger at interagere med en sådan reklame eller et sådant indhold, kan dine persondata blive delt med den relevante tredjepartsudbyder. Vi anbefaler, at du gennemgår den pågældende tredjeparts privatlivspolitik, før du interagerer med dennes reklamer eller indhold.

 

Hvis vi engagerer en tredjepartsbehandler til at behandle dine personoplysninger, vil behandleren være underlagt bindende kontraktlige forpligtelser til: (i) kun at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores forudgående skriftlige instruktioner; og (ii) bruge foranstaltninger til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af personoplysningerne; sammen med eventuelle yderligere krav i henhold til gældende lovgivning.

 

Internationale overførsler af persondata

Vi overfører persondata til databehandlere, fælles dataansvarlige og modtagere i andre lande. Hvor vi overfører personoplysninger fra Storbritannien eller EØS til en modtager uden for Storbritannien eller EØS (som relevant), der ikke er i en passende jurisdiktion, gør vi det på grundlag af standardkontraktbestemmelser eller den britiske ækvivalent (dvs. den britiske internationale dataoverførselsaftale / det britiske tillæg til standardkontraktbestemmelserne).

Læs mere

På grund af vores virksomheds internationale karakter overfører vi personoplysninger inden for Norgine-koncernen og til tredjeparter som nævnt i afsnit (G) ovenfor, i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne meddelelse. Af denne grund overfører vi personoplysninger til andre lande, der kan have andre love og krav til overholdelse af databeskyttelse end dem, der gælder i det land, hvor du befinder digFor eksempel kan vi overføre dine data til europæiske medlemsstater (Østrig, Tyskland, Frankrig, Belgien, Spanien, Italien, Portugal, Holland, Finland, Sverige), lande i EØS (f.eks. Norge, Schweiz) samt lande uden for EØS, der ikke giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personlige data (f.eks. Indien). Ikke-EU-lande omfatter USA, Indien, Australien og New Zealand.

 

Hvis en fritagelse eller undtagelse gælder (f.eks. hvor en overførsel er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav), kan vi påberåbe os denne fritagelse eller undtagelse, alt efter hvad der er relevant. Hvis der ikke gælder nogen undtagelse eller fravigelse, og vi overfører dine persondata fra Storbritannien eller EØS til modtagere uden for Storbritannien eller EØS (alt efter hvad der er relevant), som ikke befinder sig i passende jurisdiktioner, gør vi det på grundlag af den seneste gyldige version af Europa-Kommissionens standardkontrakt-bestemmelser eller den britiske ækvivalent (dvs. den britiske internationale dataoverførsels-aftale / det britiske tillæg til standardkontraktbestemmelserne), alt efter hvad der er relevant. Du har ret til at anmode om en kopi af vores skabelon til standardkontraktbestemmelser eller den tilsvarende britiske version (dvs. den britiske internationale dataoverførselsaftale/det britiske tillæg til standardkontraktbestemmelserne), alt efter hvad der er relevant, ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit (Q) nedenfor.

 

Datasikkerhed

Sikkerheden af dine personlige data er af største vigtighed for os. Som sådan bestræber vi os på at implementere de mest passende og avancerede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod brud på fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Læs mere

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (såsom end-to-end-kryptering, pentesting, håndtering af hændelsesforløb, malware-advarsler og afhjælpende foranstaltninger), der er designet til at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige eller uautoriserede former for behandling i overensstemmelse med gældende lov.

Da internettet er et åbent system, er overførslen af oplysninger via internettet ikke helt sikker. Selvom vi vil implementere alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine persondata, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine data, der overføres til os via det “åbne” internet. Som sådan er enhver sådan transmission via de åbne kanaler på internettet på egen risiko, og du er ansvarlig for at sikre, at alle personlige data, du sender til os, sendes sikkert. Det anbefales, at hvis der er identificeret risiko for transmission af data, anvendes beskyttelsesforanstaltninger såsom kryptering i overensstemmelse med almindeligt anvendte metoder.

 

Nøjagtighed af data

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine persondata holdes nøjagtige og opdaterede og slettes eller rettes, hvis vi bliver opmærksomme på unøjagtigheder, eller hvis du gør os opmærksomme på dem.

Læs mere

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre at:

 • dine personlige data, som vi behandler, er nøjagtige og, hvor det er nødvendigt, holdes ajour; og
 • alle dine persondata, som vi behandler, og som er unøjagtige (i forhold til de formål, som de behandles til), slettes eller rettes uden forsinkelse.

 

Fra tid til anden kan vi bede dig om at bekræfte nøjagtigheden af dine persondata.

 

Minimering af data

Vi tager alle rimelige skridt for at begrænse mængden af dine persondata, som vi behandler, til det, der er nødvendigt.

Læs mere

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine personlige data, som vi behandler, er begrænset til de personlige data, der med rimelighed er nødvendige i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne meddelelse.

 

Opbevaring af data

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine persondata kun opbevares, så længe de er nødvendige i forbindelse med et lovligt formål.

Læs mere

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine persondata kun behandles i den minimumsperiode, der er nødvendig til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse. Kriterierne for, hvor længe vi vil opbevare dine persondata, er som følger:

(1) Vi opbevarer kun personoplysninger i en form, der muliggør identifikation, så længe som:

(a) vi opretholder et løbende forhold til dig (f.eks. hvor du er bruger af vores tjenester, eller du er lovligt inkluderet i vores mailingliste og ikke har afmeldt dig); eller

(b) dine persondata er nødvendige i forbindelse med de lovlige formål, der er beskrevet i denne meddelelse, og som vi har et gyldigt juridisk grundlag for (f.eks. hvor dine persondata er inkluderet i en kontrakt mellem os og din arbejdsgiver, og vi har en legitim interesse i at behandle disse persondata med henblik på at drive vores virksomhed og opfylde vores forpligtelser i henhold til denne kontrakt; eller hvor vi har en juridisk forpligtelse til at opbevare dine persondata),

plus:

(2) varigheden af:

(a) enhver gældende forældelsesfrist i henhold til gældende lovgivning (dvs. enhver periode, hvor en person kan rejse et retskrav mod os i forbindelse med dine personoplysninger, eller som dine personoplysninger er relevante for); og

(b) en yderligere periode på to (2) måneder efter udløbet af en sådan gældende forældelsesfrist (således at vi, hvis en person fremsætter et krav ved udløbet af forældelsesfristen, stadig har rimelig tid til at identificere eventuelle personoplysninger, der er relevante for dette krav) ,

og:

(3) Hvis der rejses relevante juridiske krav, fortsætter vi desuden med at behandle personoplysninger i de yderligere perioder, der er nødvendige i forbindelse med det pågældende krav.

 

I de perioder, der er nævnt i stk. (2)(a) og (2)(b) ovenfor, vil vi begrænse vores behandling af dine persondata til opbevaring af og opretholdelse af sikkerheden for disse data, undtagen i det omfang disse data skal gennemgås i forbindelse med ethvert retskrav eller enhver forpligtelse i henhold til gældende lov.

 

Når perioderne i stk. (1), (2) og (3) ovenfor, hver i det omfang det er relevant, er afsluttet, vil vi enten:

 • permanent slette eller destruere de relevante personoplysninger; eller
 • anonymisere de relevante personlige data.

 

Dine juridiske rettigheder

I henhold til gældende lovgivning kan du have en række rettigheder, herunder: retten til ikke at give os dine personoplysninger; retten til adgang til dine personoplysninger; retten til at anmode om berigtigelse af unøjagtigheder; retten til at anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger; retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger; retten til at få dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig; retten til at trække samtykke tilbage; og retten til at indgive klager til databeskyttelsesmyndigheder. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at fremlægge bevis for din identitet, før vi kan udøve disse rettigheder.

Læs mere

I henhold til gældende lovgivning kan du have følgende rettigheder vedrørende behandlingen af dine relevante personoplysninger:

 • retten til ikke at give os dine persondata (bemærk dog, at vi ikke vil kunne give dig det fulde udbytte af vores websteder, produkter eller tjenester, hvis du ikke giver os dine persondata – f.eks. kan vi muligvis ikke behandle dine anmodninger uden de nødvendige oplysninger);
 • retten til at anmode om adgang til eller kopier af dine Relevante Personoplysninger sammen med oplysninger om arten, Behandlingen og videregivelsen af disse Relevante Personoplysninger;
 • retten til at anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtigheder i dine Relevante Personoplysninger;
 • retten til at anmode om, af legitime grunde:
  • sletning af dine relevante personoplysninger; eller
  • begrænsning af behandlingen af dine relevante personoplysninger;
 • retten til at få visse relevante personoplysninger overført til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, i det omfang det er relevant;
 • hvor vi behandler dine relevante personoplysninger på grundlag af dit samtykke, retten til at trække dette samtykke tilbage (idet det bemærkes, at en sådan tilbagetrækning ikke påvirker lovligheden af nogen behandling, der er udført før den dato, hvor vi modtager meddelelse om en sådan tilbagetrækning, og ikke forhindrer behandlingen af dine personoplysninger i henhold til andre tilgængelige retsgrundlag); og
 • retten til at indgive klager vedrørende behandlingen af dine relevante personoplysninger til en databeskyttelsesmyndighed (dvs. i forhold til Storbritannien, Information Commissioner’s Office (https://ico.org.uk) eller i forhold til EU, databeskyttelses-myndigheden for den EU-medlemsstat, hvor du bor, eller hvor du arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted (se listen her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en)).

Med forbehold for gældende lovgivning kan du også have følgende yderligere rettigheder vedrørende behandlingen af dine relevante personoplysninger:

retten til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine relevante personoplysninger af os eller på vores vegne, hvor en sådan behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) (offentlighedens interesse) eller artikel 6, stk. 1, litra f) (legitime interesser) i GDPR / UK GDPR; og

retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine relevante personoplysninger af os eller på vores vegne til direkte markedsføringsformål.

 

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

 

For at udøve en eller flere af disse rettigheder eller for at stille et spørgsmål om disse rettigheder eller andre bestemmelser i denne meddelelse eller om vores behandling af dine personoplysninger, bedes du bruge kontaktoplysningerne i afsnit (Q) nedenfor. Bemærk venligst, at:

 • i nogle tilfælde vil det være nødvendigt at bevise din identitet, før vi kan udøve disse rettigheder; og
 • Hvis din anmodning kræver etablering af yderligere fakta (f.eks. en bestemmelse af, om en behandling ikke er i overensstemmelse med gældende lov), undersøger vi din anmodning rimeligt hurtigt, før vi beslutter, hvad der skal gøres.

 

Cookies og lignende teknologier

Vi behandler personlige data ved hjælp af cookies og lignende teknologier. For mere information, se venligst vores cookiepolitik på det relevante websted, du besøger.

Læs mere

Når du besøger et websted, vil vi typisk placere cookies på din enhed eller læse cookies, der allerede er på din enhed, altid med forbehold for at indhente dit samtykke, hvor det er påkrævet, i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi bruger cookies til at registrere oplysninger om din enhed, din browser og, i nogle tilfælde, dine præferencer og browservaner. Vi behandler persondata via cookies og lignende teknologier i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

 

Vilkår for brug

Vores brugerbetingelser regulerer al brug af vores websteder og vores tjenester.

Læs mere

Al brug af vores websteder, produkter eller tjenester er underlagt vores brugerbetingelser. Vi anbefaler, at du gennemgår vores brugerbetingelser regelmæssigt for at se eventuelle ændringer, vi måtte foretage fra tid til anden.

 

Direkte markedsføring

Vi behandler persondata for at kontakte dig med oplysninger om websteder, produkter eller tjenester, der kan være af interesse for dig. Du kan til enhver tid afmelde dig disse meddelelser.

Læs mere

Vi behandler persondata for at kontakte dig via e-mail, telefon, direkte post eller andre kommunikationsformater for at give dig oplysninger om websteder, produkter eller tjenester, der kan være af interesse for dig. Vi behandler også persondata med det formål at vise indhold, der er skræddersyet til din brug af vores websteder, produkter eller tjenester. Hvis vi leverer sider, produkter eller tjenester til dig, kan vi sende eller vise oplysninger til dig om vores sider, produkter eller tjenester, kommende kampagner og andre oplysninger, der kan være af interesse for dig, herunder ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet os, eller andre passende midler, altid med forbehold for at indhente dit forudgående samtykke i det omfang, det kræves i henhold til gældende lov.

Du kan til enhver tid afmelde dig vores kampagne e-mail liste ved blot at klikke på afmeldingslinket, der er inkluderet i enhver elektronisk kampagnekommunikation, vi sender. Bemærk, at det kan tage op til 4 uger at behandle din afmeldingsanmodning, og i den periode kan du fortsat modtage kommunikation fra os. Når du har afmeldt dig, vil vi ikke sende dig flere reklamemails, men under visse omstændigheder vil vi fortsætte med at kontakte dig i det omfang, det er nødvendigt med henblik på de websteder, produkter eller tjenester, du har anmodet om.

 

Detaljer om controllere

Der er flere Norgine-enheder, der fungerer som dataansvarlige i forbindelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Læs mere

Med henblik på denne meddelelse er de relevante dataansvarlige:

Controller-enhedKontaktoplysninger
Azanta A/S (Danmark)Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
Danmark

Tlf: +45 33 17 04 00

Azanta Danmark A/S (Danmark)Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
Danmark

Tlf: +45 33 17 04 00

Azanta OY (Finland)3 B Sinikalliontie
02630 Espoo
Finland

Tlf: +358 9 7255 4420

Hengoed Manufacturing Site (Storbritannien)7 Tir-y-Berth Industriområde
Tir-y-Berth
Hengoed
CF82 8SJ
Storbritannien

Tlf: +44 1443 812183

Merus Labs Luxco II S.à r.L (Luxembourg)Val Des Bons Malades 208
2121 Luxembourg

Tlf: +352 271127044

Merus Labs Luxco S.à r.L (Luxembourg)Val Des Bons Malades 208
2121 Luxembourg

Tlf: +352 271127044

Merus Labs Netherlands B.V. (Holland)Herengracht 483
1017 BT
Amsterdam
Holland

Tlf: +31 20 623 9289

Norgine AG (Schweiz)Werftestrasse 3
6005 Luzern
Schweiz

Tlf: +41 41 561 36 00

Norgine B.V. (Holland)Antonio Vivaldistraat 150
1083 HK
Amsterdam
Holland

Tlf: +31 20 567 0900

Norgine Danmark A/S (Danmark)Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
Danmark

Tlf: +45 33 17 04 00

Norgine de Espana S.L.U (Spanien)C. de Julián Camarillo
21b, 28037 Madrid
Spanien

Tlf: +34 913 75 88 70

Norgine Europe B.V.Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Holland

Tlf: +31 20 567 09 00

Norgine Europe B.V. (Holland)Antonio Vivaldistraat 150
1083 HK
Amsterdam
Holland

Tlf: +31 20 567 0900

Norgine GmbH (Tyskland)I Westpark 14
35435 Wettenberg
Tyskland
HRB 9522

Tlf: +49 641 98497 0

Norgine Healthcare B.V. (Holland)Antonio Vivaldistraat 150
1083 HK
Amsterdam
Holland

Tlf: +31 20 567 0900

Norgine Italia SRL (Italien)Via Fabio Filzi 25
Milano 20124
Italien

Tlf: +39 2 6797 7211

Norgine Limited (UK)Norgine House
Moorhall Road
Harefield
UB9 6NS
Storbritannien

Tlf: +44 1895 826600

Norgine Netherlands B.V.
(Holland)
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HK
Amsterdam
Holland

Tlf: +31 20 567 0900

Norgine Norge AS (Norge)Postboks 1935
Vika
0125 Oslo
Norge

Tlf: +47 957 88 225

Norgine NV (Belgien)Romeinse straat 10
3001 Leuven
Belgien

Tlf: +32 16 39 27 10

Norgine Pharma (Frankrig)29 Rue Ethe Virton 28100
Dreux
Frankrig

Tlf: +33 2 37 38 52 00

Norgine Pharma GmbH (Østrig)Kranichberggasse 4 Euro Plaza
Bauteil, 5J
1120 Wien
Østrig

Tlf: +43 1 8178120

Norgine Pharmaceuticals Limited (UK)Norgine House
Widewater Place
Moorhall Road
Harefield
Uxbridge
UB9 6NS

Tlf: +44 1895 826600

Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Ldª. (Portugal)Alameda dos Oceanos
1990-235 Lissabon
Portugal

Tlf: +351 21 895 2735

Norgine Pty Limited (Australien)3.01, Bygning A/20
Rodborough Rd
Frenchs Forest
NSW 2086
Australien

Tlf: +61 2 8422 0800

Norgine SAS (Frankrig)23, rue François Jacob
F-92500 Rueil-Malmaison
Frankrig

Tlf: +33 1 41 39 94 00

Norgine Sverige AB (Sverige)7A Centralen
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Tlf: +46 8 22 30 50

SpePharm AG (Schweiz)Werftestrasse 3
6005 Luzern
Schweiz

Tlf: +41 41 561 36 00

SpePharm Europe B.V. (Holland)Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
Holland

Tlf: +31 20 491 9602

SpePharm IP B.V. (Holland)Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Holland

Tlf: +31 20 491 9602

Velinor AG (Schweiz)Kapellplatz 1
c/o Dr. iur. Adrian von Segesser
6004 Luzern
Schweiz

Tlf: +41 41 561 36 00

Alternativt kan du kontakte os via vores online kontaktformular eller kontakte vores databeskyttelsesansvarlige (First Privacy GmbH) på:

Adresse: First Privacy GmbH, Konsul-Smidt-Straße 88, 28217 Bremen, Tyskland

Tlf: (+49) 0421 696632-0

Fax: (+49) 0421 696632-11

E-mail: office@first-privacy.com

 

Definitioner

Læs mere

 • Tilstrækkelig jurisdiktion” betyder en jurisdiktion, der formelt er blevet udpeget af Europa-Kommissionen som en jurisdiktion, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger.
 • Cookie” betyder en lille fil, der placeres på din enhed, når du besøger et websted (herunder vores websteder). I denne meddelelse omfatter en henvisning til en “cookie” analoge teknologier såsom web-beacons og klare GIF’er.
 • Dataansvarlig” betyder den enhed, der beslutter, hvordan og hvorfor persondata behandles. I mange jurisdiktioner har den dataansvarlige det primære ansvar for at overholde de gældende databeskyttelseslove.
 • Databeskyttelsesmyndighed” betyder en uafhængig offentlig myndighed, der juridisk har til opgave at føre tilsyn med overholdelse af gældende databeskyttelseslove.
 • EØS” betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • GDPR” betyder den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679.
 • Personoplysninger” betyder oplysninger om en person, eller hvorfra en person direkte eller indirekte kan identificeres, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den pågældende person.
 • Behandle“, “Behandling” eller “Behandlet” betyder alt, hvad der gøres med personoplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
 • Databehandler” betyder enhver person eller enhed, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige (bortset fra ansatte hos den dataansvarlige).
 • Relevante persondata” betyder persondata, som vi er dataansvarlige for.
 • Følsomme personoplysninger” betyder personoplysninger om race eller etnicitet, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, biometriske data, fysisk eller psykisk helbred, seksualliv, faktiske eller påståede lovovertrædelser eller straffe, nationalt identifikationsnummer eller andre oplysninger, der anses for at være følsomme i henhold til gældende lovgivning.
 • Standardkontraktbestemmelser” betyder skabelonoverførselsklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen eller vedtaget af en databeskyttelsesmyndighed og godkendt af Europa-Kommissionen.
 • Websted” betyder ethvert websted, der drives eller vedligeholdes af os eller på vores vegne.
 • UK GDPR” betyder GDPR, som den udgør en del af de love, der gælder i Storbritannien i henhold til afsnit 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018, og som anvendt og ændret ved Schedule 2 i Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/419) eller som ændret fra tid til anden af andre love, der gælder i Storbritannien).
 • UK International Data Transfer Agreement” betyder den skabelon til overførselsaftale, der blev vedtaget af UK Information Commissioner’s Office den 21. marts 2022.