Meddelelse om databeskyttelse

Denne meddelelse om databeskyttelse angiver de trin, som Azanta har taget for at sikre, at de oplysninger, der gives til os, holdes sikre og fortrolige og kun anvendes til de formål, hvortil de er afgivet.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende Azantas behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores GDPR ansvarlige (info@azanta.com).

Denne meddelelse omhandler følgende emner:

  1. Kategorier af persondata og formål
  2. Videregivelse og overførsel af persondata
  3. Opbevaringsperiode
  4. Dine rettigheder
  5. Kontakt

1. Kategorier af persondata og formål
1.1 Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:

  • IP-adresse
  • Adfærdsdata på website
  • Kontaktinformationer afgivet når info@azanta.com benyttes

1.2 Vi behandler persondata til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

Mulighed for at kunne besvare henvendelser igennem info@azanta.com (GDPR art. 6(1)(b)).

Når vi indsamler persondata til ovennævnte formål direkte fra dig, afgiver du disse data for at kunne benytte websitet. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne.

2. Videregivelse og overførsel af persondata
Persondata vil ikke blive videregivet til 3. personer

2.2 Databehandleres adgang til persondata
Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vores vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Azantas instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Azantas ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

3. Opbevaringsperiode
Vi opbevarer persondata, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål. Konktaktinformationer og detaljer på forespørgsler gemmes i maksimum 12 måneder fra forespørgslens afslutning

4. Dine rettigheder
Du kan altid anmode om at få adgang til dine persondata. Desuden har du ret til at anmode os om at berigtige eventuelle persondata om dig, der kan være forkerte, samt ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan anmode om at modtage de persondata, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af sådanne persondata er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, du har indgået med os (dataportabilitet) .

På din anmodning vil vi slette dine persondata, medmindre vi har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, såsom Datatilsynet.

5. Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende beskyttelse af dine persondata, eller ønsker du at udøve dine juridiske rettigheder, beder vi dig kontakte vores GDPR ansvarlige (info@azanta.com).

Adresse:
Azanta A/S
Gearhalsvej 1
2500 Valby
Danmark